Spoštovani,

 

smo prostovoljno, neprofitno združenje ustvarjalcev, ki nas družita ljubezen do kultur in umetnosti. Ta stran je naša skupna oglasna deska za obveščanje članov in javnosti s poudarkom na orientalskem plesu in razvoju možnosti za ustvarjalce. S skupnimi močmi ustvarjamo boljše pogoje za delo, poskušamo se predstaviti kar najbolj ustrezno in razumljivo. Lahko bi rekli, da je to spletno mesto vaja v PR. Posamezni izvajalci, ki se predstavljajo na tem spletnem mestu so povsem avtonomni in samostojni in za svoje odločitve v celoti odgovarjajo sami. Upravitelj strani ne zaračunava provizij. Stroški obstoja strani se pokrivajo iz članarin, donacij, sponzorskih sredstev in prostovoljnega dela garačev, ki raziskujemo in se učimo. Namen skupne strani, je da si z združevanjem zagotovimo lažje informiranje in vsem, ki so zainteresirani strnjeno predstavimo naše delo in možnosti. Želimo si varnega, uspešnega in prijetnega sobivanja in sodelovanja.

 

Iz besedila statuta:

Namen društva je organizirati in spodbujati razvoj umetniškega delovanja:

- s spodbujanjem kulturne in glasbene ustvarjalnosti,

- z glasbeno in kulturno vzgojo ter izobraževanjem,

- s posredovanjem in varovanjem kulturnih in glasbenih, ter drugih umetniških vrednot,

- s posredovanjem in promoviranjem glasbene in druge umetniške dejavnosti v Sloveniji in širše,

- z organizacijo in spodbujanjem edukativnih in jezikovnih programov, programov za otroke in mladino, ter medkulturnih in mobilnih aktivnosti.

To uresničuje tako, da:

-  organizirano, načrtno, smotrno, strokovno usmerjeno in vodeno zadovoljuje svoje potrebe in interese na področjih glasbe, plesa, likovnega in drugega umetniškega izražanja, strokovne in leposlovne literature in drugo,

- organizacija in spodbujanje edukativnih in jezikovnih programov, programov za otroke in mladino, ter medkulturnih in mobilnih aktivnosti,

- zagotavlja pogoje za izvajanje kulturnih programov,

- organizira kulturne prireditve,

- si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva, še posebej na področju glasbe in promocije le-te,

- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,

- spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva,

- izvaja kulturno izobraževalne in vzgojne programe,

- izdaja publikacije o delu oziroma delovanju društva, ter o drugih temah, ki so predmet programa društva,

- sodeluje s sorodnimi društvi doma in v tujini,

- podeljuje priznanja za dosežke na področju glasbene in druge kulture ter udejstvovanja,

- obvešča javnosti o svojem delovanju,

- s povezovanjem v zveze kulturnih društev in ostalih organizacij na področju kulture,

- z ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo, in sicer s pobiranjem vstopnine za prireditve v organizaciji društva, z zaračunavanjem različnih kulturnih programov, s prodajo publikacij in drugih izdelkov, ki so produkti delovanja društva, z zaračunavanjem storitev na področju izobraževanja, ter izposojanjem opreme.

 

Naloge in cilji društva:

- združevanje in druženje isto mislečih umetnikov in kulturnih ustvarjalcev, z namenom soudeležbe in lastnega aktivnega vključevanja posameznika v kulturno udejstvovanje,

- izobraževanje mladih nadarjenih glasbenikov in iskanje razvojnih možnosti za le-te

- zagotavljanje lokalnemu prebivalstvu možnost dostopa do umetniških projektov, predstav in nastopov,

- izmenjava izkušenj in idej z umetniki po Sloveniji in Evropi,

- povečati zanimanje za drugačno in improvizacijsko glasbo ter teorije in seznaniti javnost z različnimi oblikami glasbenega delovanja,

- razviti mrežo umetnikov in njihove produktivnosti,

- pomagati umetnikom in glasbenikom pri organizaciji nastopov, navezovanju stikov in promociji njihovega kulturnega udejstvovanja,

- predstavljanje lastne ustvarjalnosti navzven,

- spodbujanje sodelovanja umetnikov pri različnih projektih doma in v tujini,

- omogočiti glasbenikom in drugim umetnikom ustvarjalno okolje za delo in izmenjavo idej.

...

DREAM - Društvo za realizacijo, edukacijo artistiko in muziko Dutovlje 11, 6221 Dutovlje, Občina Sežana ; Statistična regija: OBALNO-KRAŠKA

Davčna številka: 80113648 ; Matična številka: 1802054000 ; Pravno organizacijska oblika: Društvo, zveza društev

dream.info.box@gmail.com

 

Obvestila

Bodite obveščeni o tem kaj pripravljamo, kje se zabavamo, kam potujemo, in še o čem. Prijavite se na naša obvestila.

vaš e-naslov:

Prijava

Uporabnik:
geslo:

pozabljeno geslo